In English
Brukernavn
Passord
GolfBox  
Logo

ÅRSMØTE 2020

 

Som konsekvens av Covid-19 får vi dessverre ikke gjennomført årsmøte for Salten Golfklubb ved fysisk oppmøte. Norges Idrettsforbund har godtatt at årsmøter kan gjennomføres ved skriftlig avstemning.

Innkalling til årsmøte ble første gang sendt ut 25 februar, og årsmøte skulle vært avholdt 12 mars, men ble utsatt. Det var ikke kommet innmeldte saker innen fristen. I samsvar med NIFs retningslinjer avholdes nå årsmøtet skriftlig per e-post.

 

Innkalling, saksliste, frist til å komme med innmeldte saker, og publisering av aktuelle saker med vedlegg og forslag er i all hovedsak gjort ved tidligere innkalling til årsmøtet. Styret har imidlertid pga usikkerhet knyttet til årets sesong besluttet å endre det opprinnelige forslaget om kontingent. Siden årsmøtet ikke lot seg avholde før sesongstart foreslår styret at kontingenten holdes uendret i år, men foreslår at det allerede nå vedtas en økning for sesongen 2021.

 

I innkallingen er det markert med gult hvilke saker det stemmes over. De som stemmer mot styrets forslag må sende en e-post innen 29. mai 2020. Fremmes det motforslag mot styrets forslag til vedtak, vil disse bli votert over såfremt styrets forslag til vedtak ikke får flertall.  De som ikke sender e-post anses som å ha avgitt stemme i samsvar med styrets forslag til vedtak.  For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Salten Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

 

Andre kommentarer enn stemmegivning til sakene som behandles på årsmøtet mottas også med takk, og også disse bes gitt innen 29. mai.

 

Saksliste vedlagt styrets  årsberetning og andre dokumenter/forslag til vedtak på årsmøtet finner dere her:

 

Årsberetning med saksliste  (PDF/669.71 KB)

Beretning Sportslig leder/klubbtrener   (PDF/293.85 KB)

Beretning turneringskomite   (PDF/52.68 KB)

Beretning Damekomite (PDF/147.95 KB)

Beretning senior komite (PDF/599.76 KB)

 

Jens-Kristian Hansen                                                                                                                       Sigve Bollestad
Styreleder                                                                                                                                         Daglig leder