In English
Brukernavn
Passord
GolfBox  
Logo

Årsmøtet 2017 - Salten Golfklubb

 Det kunngjøres med dette at årsmøtet i Salten Golfklubb vil avholdes 23 feb 2017, kl 1800 i kantina på fylkeshuset.

Etter årsmøtet vil det avholdes et medlemsmøte.

Fra klubbens lovnorm:
Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.


Eventuelle saker til behandling må være styret i hende senest 9 februar. Det samme gjelder saker til medlemsmøtet.

Foreløpig saksliste til årsmøtet er vedlagt:

Sakslistetilrsmte2017.docx

Velkommen!