In English
Brukernavn
Passord
GolfBox  
Logo

Innkalling til årsmøte

 
Innkalling til årsmøtet 2019

Salten golfklubb innkaller med dette til årsmøte 12 mars 2019 i lokalene til AS3 i Sjøgata 40. Årsmøtet starter kl 1800.

Etter årsmøtet vil det avholdes et medlemsmøte, hvor vi blant annet vil ha en gjennomgang av de nye golfreglene som er kommet fra og med sesongen 2019.

Innspill til årsmøtet må være styret i hende minimum 2 uker i forkant, senest 26 februar. Senest en uke før årsmøtet vil sakspapirene legges ut på vår hjemmeside og i et nyhetsbrev
Fra klubbens lovnorm:
Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte,  herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Informasjon om personvern - trykk på en av linkene for å bekrefte

Personvernreglene (GDPR) tredde i kraft i juli i år. Hensikten med den nye loven er å beskytte enkeltpersoner og regulere hvordan virksomheter kan benytte opplysningene som samles inn.
Vi tar loven på alvor, og det er viktig for oss at du er trygg på hvordan vi samler og behandler personopplysninger. I " Vår personvernerklæring" har vi beskrevet hvordan vi praktiserer regelverket.
I tråd med regelverket ber vi om tillatelse til fortsatt å sende deg epost om våre aktiviteter, nyheter m.m. Du kan når som helst melde deg av vårt nyhetsbrev.

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev pr. epost fra Bodø Golfpark.

 

Jeg ønsker ikke å motta epost fra Bodø Golfpark


Bilde