In English
Brukernavn
Passord
GolfBox  
Logo

Skisse på planlagte nye hull 15 og 16

 
Som de fleste vet og har sett er det nye hull under planlegging som skal erstatte dagens hull 15 og 16. Skisse på de nye hullen er vedlagt.

Etter dagens hull 14 er det planlagt et nytt utslag på et nytt hull 15, par 4 som går tilbake mot utslaget på hull 12, dogleg venstre.
Nytt hull 16, par 5 vil så ha utslag som går tilbake forbi dagens green på hull 15 og bruke det som i dag er green hull 16.

Vi vil da erstatte et par 3 hull med et par 5 hull og banens par vil da bli 71.

Vi er lovet masse i løpet av våren, og vil så i den nye fairwayene så snart massen er på plass.


Nyehull15og16 (157 kB)


Image