In English
Brukernavn
Passord
GolfBox  
Logo

Årsmøte Salten Golfklubb 27 februar 2018

  • Årsmøte Salten Golfklubb

 
Det innkalles med dette til årsmøtet i Salten Golfklubb 27 feb 2017, kl 1800 i lokalene til AS3 i Sjøgata 40.

Etter årsmøtet vil det avholdes et medlemsmøte.

Salten Golfklubb oppfordrer alle våre medlemmer som har anledning om å delta på årsmøtet med påfølgende medlemsmøte, 

Fra klubbens lovnorm:
Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte,  herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Dato for årsmøtet ble kunngjort i nyhetsbrev og på vår hjemmeside 17 januar.

Eventuelle saker til behandling må være styret i hende senest tirsdag 13 februar. Det samme gjelder saker til medlemsmøtet.

Foreløpig saksliste til årsmøtet er vedlagt: 
Forelpigsakslistetilrsmte2018.docx


  •  Image

Som kjent er DNB en av våre trofaste samarbeidspartnere gjennom mange år. Etter avtale med klubben vil DNB i tiden fremover ta kontakt med våre medlemmer for en helt uformell samtale på telefon. 


  • Økonomisk dugnad

Vi minner om vår økonomisk dugnad for å skaffe midler til å ferdigstille området rundt hull 12-13-14. Det er allerede kommet inn rundt kr 60.000, og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å støtte opp om dette tiltaket. Se vedlagte brev med detaljer. 
Brevmedlemmersalten.docx


  • Grasrotandelen

Vi minner alle våre medlemmer om å tegne seg som Grasrot giver hos Norsk Tipping. Siden 2009 har tusenvis av frivillige lag og foreninger fått millioner av kroner direkte fra Norsk Tippings kunder gjennom Grasrotandelen. Ordningen går ut på at hver enkelt Norsk Tipping-kunde selv kan bestemme hvilken forening eller klubb som skal motta et beløp av det de selv spiller for, helt uten kostnader for den enkelte. 

Fra 1. januar ble denne Grasrotandelen økt fra fem til sju prosent av spill-innsatsen. 


 
Image